R-Projekt Biuro Inwestorskie K.D. Rybka

Zakres oferowanych usług obejmuje:

  • Przygotowanie inwestycji

– Pomoc przy wyborze biura projektów
– Uzyskanie wymaganych zatwierdzeń i decyzji
– Wykonywanie projektów w branży konstrukcyjnej
– Adaptacja projektów typowych
– Konsultacja i doradztwo w trakcie projektowania

  • Pełne zastępstwo inwestorskie

– Przygotowanie i prowadzenie przetargów na wykonawstwo
– Pomoc w negocjacjach umów z wykonawcami
– Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach
– Monitorowanie harmonogramu czasowego i finansowego realizacji
– Reprezentowanie inwestora

  • Nadzory inwestorskie
  • Kosztorysy
  • Projektowanie
  • Oceny stanu technicznego i przeglądy okresowe budynków
  • Wyrabianie świadectw energetycznych

Zapraszamy do współpracy!